Hoe verdiep je je training?

Geef je wel eens een vaardigheidstraining waarbij je het gevoel hebt dat ‘de onderstroom’ de deelnemers weghoudt van het gewenste gedrag? Hoe pak je dit aan?Geef je wel eens een vaardigheidstraining waarbij je het gevoel hebt dat ‘de onderstroom’ de deelnemers weghoudt van het gewenste gedrag? Bijvoorbeeld een Training Presentatietechnieken waarbij de deelnemers vooral bang zijn om voor een groep te praten, een Training Coachend leiderschap waarbij de managers de overtuiging hebben dat ze in de praktijk geen tijd hebben om hun medewerkers te coachen, of een Training resultaatgericht handelen waarbij de nieuwe organisatievisie strijdig is met de waarden en drijfveren van de deelnemers?
Je gaat dan aan de slag met het oefenen van nieuwe vaardigheden en het experimenteren met nieuw gedrag, maar zou daarnaast ook aandacht aan die onderstroom willen geven. Hoe pak je dat aan?

Het Stermodel van de zes ontwikkelingsniveaus
Binnen het Stermodel van de zes ontwikkelingsniveaus is er dan het volgende aan de hand:

  • Je vaardigheidstraining vindt plaats op het gedrag en omgevingsniveau. Je traint je deelnemers naar effectiever gedrag binnen hun (werk)omgeving.
  • Je wilt je training verdiepen naar de onderstroom die het gedrag van je deelnemers beïnvloedt. De onderstroom speelt zich af op het mentale, emotionele, fysieke en zingevingniveau.

In dit blog geef ik je een aantal aanwijzingen hoe je een verdiepende vaardigheidstraining kunt geven, door te trainen op de onderstroom van het persoonlijke ontwikkelingsproces van de deelnemers.

Figuur: Het Stermodel van de zes ontwikkelingsniveaus

De kracht van het gedrag- en omgevingsniveau
Voordat ik je meeneem naar de onderstroom, wil ik eerst een lans breken voor het gedrag- en omgevingsniveau. Succeservaringen op deze niveaus helpen om belemmeringen op de onderstroom te overwinnen, zonder dat je hier expliciet aandacht aan geeft.
Bij een lichte tegenstroming kun je er daarom heel goed voor kiezen om al oefenend de belemmeringen op de onderstroom te overwinnen. Zorg dan wel voor rake feedback: wat is de impact van het nieuwe gedrag op de mensen in hun omgeving?

Het mentale ontwikkelingsniveau
Het mentale ontwikkelingsniveau biedt voor veel deelnemers een relatief veilige verdiepingsslag, doordat ze zich comfortabel voelen bij dit niveau.
Ga met de deelnemers op zoek naar de gedachten en overtuigingen die hen het meest belemmeren om het nieuwe, gewenste gedrag in te zetten. Ter ondersteuning kun je hierbij de vijf denkpatronen uit de RET gebruiken: de fanatieke perfectionist, de liefdejunk, de rampdenker, de lage-frustratie-tolerantie en de eiser aan de wereld.
Je kunt o.a. de NLP-techniek ‘herkaderen’ inzetten om de belemmerende overtuigingen om te buigen naar ondersteunende overtuigingen.

Trainen met ziel en zakelijkheid 3: Persoonlijk procestrainer

NOBTRA-erkende opleiding

Verdiep je vakmanschap als vaardigheidstrainer, en leer coachend trainen in persoonlijke en leiderschapsontwikkeling.

Meer informatie

Trainen met ziel en zakelijkheid 3: Persoonlijk procestrainer

Het emotionele ontwikkelingsniveau
Wanneer emoties dusdanig op de voorgrond zijn dat praktisch oefenen niet goed mogelijk is, besteed je aandacht aan de gevoelens en emoties die leven bij de deelnemers. Gevoelens en emoties willen vooral gezien en erkend worden. Het geven van gevoelsreflecties (samenvatting op gevoelsniveau) doet vaak al wonderen.
Vanuit de principes van Geweldloze Communicatie kun je op zoek gaan naar de onderliggende behoeften die in de knel komen bij het inzetten van het gewenste gedrag. Ga met je deelnemers op zoek naar hoe deze behoeften vervuld kunnen worden en aan wie ze hiervoor een verzoek willen doen.

Het fysieke ontwikkelingsniveau
Het fysieke niveau gaat over lichaamsbewustzijn en hoe je omgaat met de signalen van je lichaam. Het fysieke niveaus bestaat uit een externe component, namelijk je non-verbale gedrag, en een interne component zoals lichamelijke spanning of fysieke klachten.
Een bruikbare methodiek is om deelnemers een gegronde lichaamshouding te leren. Dit is een lichaamshouding die stevig én flexibel overkomt op de ander. Daarnaast geeft een gegronde lichaamshouding meer bewustzijn van de eigen fysieke signalen. Wanneer mensen gewend zijn om deze signalen te negeren bij zichzelf, kan gronden zeer confronterend zijn.

Het zingevingsniveau
Wanneer vanuit de markt  of vanuit het management nieuw gedrag van mensen wordt gevraagd dat niet overeenkomt met de persoonlijke waarden en zieledrijfveren van waaruit zij hun werk doen, geeft dit doorgaans de grootste weerstand tegen het nieuwe gedrag.
In een dergelijk geval is het belangrijk om tijdens de training te onderzoeken op welke manier de kernwaarden van de deelnemer(s) vorm gegeven kunnen worden binnen de nieuwe organisatierichtlijnen. Zo ontstaat er energie om mee te bouwen aan de organisatieontwikkelingen of inzicht dat individu en organisatie uit elkaar zijn gegroeid.

Opleiding ‘Persoonlijk procestrainer’ NOBTRA-erkend
Blankestijn & Partners is er trots op dat nu ook onze opleiding ‘Trainen met ziel en zakelijkheid 3: Persoonlijk procestrainer’ is erkend door de NOBTRA. In deze opleiding voeg je het trainen op de onderstroom toe aan je vakmanschap als vaardigheidstrainer, en verdiep je je persoonlijke ontwikkeling als trainer.

Meer informatie over onze trainersopleidingen vind je op www.trainersopleiding.nl.

 

Meer weten over dit onderwerp?

We hebben regelmatig nieuwe blogs, nieuws en tips.

Volg ons op social media

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Relevante artikelen


Onderwerpen

    Praat mee

    Om SPAM op mijn blog te voorkomen dien je eerst onderstaande in te vullen voordat je kunt reageren. Hopelijk blijf je geïnspireerd om je reactie te plaatsen!