Coachingscompetenties

Steeds meer professionals krijgen naast hun reguliere takenpakket een coachende functie, zoals bijvoorbeeld de praktijkbegeleider, de senior die nieuwe collega’s begeleidt of de consulent die een meer coachende rol krijgt.Steeds meer professionals krijgen naast hun reguliere takenpakket een coachende functie, zoals bijvoorbeeld de praktijkbegeleider, de senior die nieuwe collega’s begeleidt of de consulent die een meer coachende rol krijgt. De professional dient dan kennis en inzicht op te doen van de belangrijkste coachingsprincipes, en zich te bekwamen in een aantal essentiële coachingsvaardigheden.
Hieronder geef ik een overzicht van zes belangrijke coachingscompetenties voor de professional die coachen als nevenfunctie krijgt:

Ontwikkelingsgericht begeleiden
Veel mensen die een coachende taak krijgen naast hun eigen professie begeleiden de ander vakinhoudelijk. Een eerste vereiste is dat de aspirant-coach ontwikkelingsgericht leert kijken naar de coachee. Hiervoor is het nodig dat hij inzicht krijgt in persoonlijke ontwikkelingsprocessen. Bruikbare kapstokken voor ontwikkelingsgericht begeleiden zijn competentiemanagement en het kernkwadrantenmodel van Ofman.

Werken aan bewustwording
Bewustwording is een belangrijk coachingsprincipe. De aspirant-coach moet in veel gevallen afleren om te adviseren en oplossingen aan te dragen. De kunst van het vragen stellen is een belangrijke vaardigheid voor het werken aan bewustwording. Word als coach verslaafd aan LSD (Luisteren, Samenvatten, Doorvragen), zodat de coachee leert reflecteren op zichzelf en zijn functioneren!

Doelgericht coachen
Coachen is niet alleen persoonlijk, maar tevens doelgericht. Coachen is gericht op groei en ontwikkeling, en de te behalen resultaten worden concreet geformuleerd. Hierbij komt ook het tweede essentiële coachingsprincipe om de hoek: eigenaarschap en verantwoordelijkheid voor de leerdoelen. De aspirant-coach moet leren om persoonlijke ontwikkelingsthema’s te vertalen naar SMART-doelen en hier gefocust aan te werken met de coachee.

Aandacht voor gevoelens
Vanuit de praktische en resultaatgerichte invalshoek wordt soms vergeten om tijd en aandacht te schenken aan de gevoelens die altijd gepaard gaan met groei en ontwikkeling. Emoties spelen een cruciale rol bij het al dan niet realiseren van de gewenste verandering. Waarnemen van lichaamstaal is hierbij een belangrijke vaardigheid, evenals het kunnen verwoorden van emoties in verschillende intensiteiten.

De kunst van het confronteren
Iemand op zo’n manier confronteren dat hij gaat groeien is een hele kunst. Het vraagt om een helder zicht, een open hart en een stevige spiegel. Maar ook om het creëren van een veilig en respectvol leerklimaat, waarin de coachee zich openstelt voor confrontatie. De aspirant-coach heeft handvatten nodig om te confronteren, veel oefening en feedback op zijn eigen functioneren als coach.

Omgaan met weerstand
Weerstand hoort bij groei en ontwikkeling. Door weerstand niet te zien als negatief maar als groeikans heeft de aspirant-coach een ontwikkelingsgerichte basishouding. Omgaan met de soms heftige emoties is hierbij een belangrijke vaardigheid. Daarnaast heeft de aspirant-coach praktische tools nodig om de weerstand ruimte te geven en om te buigen naar een inspirerende leerervaring.

Meer weten over dit onderwerp?

We hebben regelmatig nieuwe blogs, nieuws en tips.

Volg ons op social media

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

    Praat mee

    Om SPAM op mijn blog te voorkomen dien je eerst onderstaande in te vullen voordat je kunt reageren. Hopelijk blijf je geïnspireerd om je reactie te plaatsen!