Opleiding Coachend Leiderschap

Neem je persoonlijk leiderschap als manager stevig onder de loep, ontwikkel je coachingscompetenties en leer je hoe systemisch kunt interveniëren binnen de groepsdynamiek van het team en de ontwikkelingen binnen de organisatie.
Past deze opleiding bij jouw ambitie? Doe de test of vraag advies!

Voor wie:

Deze opleiding is bedoeld voor managers die

 • Hun leiderschapsstijl willen wezenlijk verdiepen en versterken;
 • Hun team en medewerkers willen coachen op effectief gedrag en onderliggende belemmeringen om dit gedrag in te zetten;
 • Al enige ervaring hebben met leidinggeven, al eerder een basistraining gevolgd hebben in leidinggeven en communicatie en minimaal een HBO werk- en denkniveau hebben.

Haal het beste uit je team, je medewerkers en jezelf als manager!

De aanpak in deze opleiding is erop gericht

 • Je kennis en inzicht in veranderingsprocessen in mensen, teams en organisaties te verdiepen
 • Diepgaand te werken aan je persoonlijke ontwikkeling als leidinggevende
 • Je coachingsvaardigheden te vergroten, zowel gericht op zichtbare resultaten als op belemmeringen in de onderstroom
 • Je kennis en vaardigheden direct toe te passen op je team en medewerkers, gekoppeld aan een veranderingstraject in jouw organisatie

Door middel van blended learning en opdrachten op maat voor jouw leerdoelen helpen we je om het maximale leerrendement uit deze opleiding te halen.

Voorbereiding en intakegesprek
De voorbereiding van de opleiding bestaat uit

 • een zelftest ten aanzien van je coachingsvaardigheden op de zes ontwikkelingsniveaus
 • een intakegesprek met de opleiders waarin je op basis van de zelftest en feedback je professionele en persoonlijke leerdoelen voor de opleiding bepaald.

Opleidingsdagen
De opleiding bestaat uit vier opleidingsblokken van twee dagen, van 9.15 tot 17.00 uur. Tijdens de opleidingsdagen onderzoek je je kwaliteiten en belemmerende gewoontes in je eigen functioneren als manager. Je wordt je bewust van jouw impact op de veranderbereidheid van je team en medewerkers, en werkt leerdoelgericht aan het versterken van je authenticiteit en impact als manager. Zo ben je bewust bezig met een eigen veranderingsproces als manager.
Gelijktijdig oefen je om je team en medewerkers te coachen in hún veranderingsproces in relatie tot de ontwikkelingen in de organisatie. Je vergroot je coachingscompetenties, leert bruikbare methodieken en krijgt vele praktische aanwijzingen door te oefenen op je medecursisten en het inbrengen van praktijkcasuïstiek.

Praktijkopdrachten
De praktijkopdrachten zijn erop gericht dat je daadwerkelijk aan de slag gaat met het coachen van je team en medewerkers binnen een veranderingstraject van je organisatie. De opdrachten sluiten direct aan bij de thematiek die is behandeld tijdens de opleidingsdagen, en bieden structuur om het veranderingstraject stap-voor-stap te initiëren en implementeren. Gelijktijdig reflecteer je op je eigen handelen als coachend leidinggevende en werk je aan je professionele en persoonlijke leerdoelen.

Intervisiebijeenkomsten
In een intervisiegroep van drie tot vijf personen ondersteun je elkaar bij de uitwerking van de praktijkopdrachten en bij de uitdagingen die je tegenkomt in het coachen van je team en medewerkers. Deze collegiale ondersteuning is gericht op je eigen ontwikkeling als coachend leidinggevende en het bespreken van elkaars praktijkcasuïstiek.

Toetsing: eindverslag en eindpresentatie
Je schrijft een eindverslag voor de opleiding ‘Coachend leiderschap’.
Wanneer je eindverslag is goedgekeurd ontvang je het certificaat ‘Coachend leiderschap’ van Blankestijn & Partners.

Resultaat

Na het volgen van de opleiding ‘Coachend leiderschap’

 • Heb je een krachtige persoonlijke missie en visie op jouw leiderschap en vitaliteit;
 • Ken je je leiderschapskwaliteiten en ineffectieve gewoontepatronen en heb je handvatten om hier succesvol mee om te gaan als coachend leidinggevende;
 • Beheers je diverse coachingsmethodieken op de zes ontwikkelingsniveaus;
 • Kun je je team en medewerkers stap voor stap begeleiden in hun ontwikkeling naar zelfsturing en persoonlijk leiderschap binnen het team, waardoor een vitaal en lerend team ontstaat.

De Blankestijn & Partners methode

De Blankestijn & Partners methode is gericht op het realiseren van duurzame gedragsverandering bij teams, managers en medewerkers, welke voortkomt uit bezieling en inspiratie. Wij leren managers om hun team en medewerkers te coachen naar inspirerende resultaten, en om te reflecteren op hun eigen leiderschap vanuit de zes ontwikkelingsniveaus. Wij hebben hiervoor het Stermodel van de zes ontwikkelingsniveaus ontwikkeld: gedrag, omgeving, mentaal, emotioneel, fysiek en zingeving. Coachen op deze zes ontwikkelingsniveaus vraagt dat de manager een divers palet aan coachingsmethodieken beheerst.

Stermodel van de zes ontwikkelingsniveaus

Coachend leiderschap op de zes ontwikkelingsniveaus

 • vergroot eigenaarschap en eigen verantwoordelijkheid bij teams en medewerkers
 • draagt bij aan duurzaam realiseren van organisatiedoelstellingen
 • inspireert vanuit authenticiteit en persoonlijk leiderschap
 • draagt bij aan een LEAN en lerende organisatie

Effectief coachend leiderschap

Persoonlijke leiderschapsontwikkeling
In onze visie kun je ander niet verder begeleiden dan dat je eigen wortels diep zijn.
Voor je impact en geloofwaardigheid is het daarom essentieel dat je eigen gedrag en handelwijze congruent is met hetgeen je van je medewerkers verlangt. Zo ben je een voorbeeld voor je medewerkers. Dat vraagt dat jij je persoonlijke drijfveren, kwaliteiten en ineffectieve gewoontepatronen diepgaand onderzoekt, en voorop loopt in het veranderingsproces.

Coachen van medewerkers
Je vergroot je coachingscompetenties en leert veranderingsprocessen te begeleiden aan de hand van de 3 pijlers van coaching. Hierdoor ben je in staat het eigenaarschap van je medewerkers te vergroten en hen resultaatgericht te coachen en te inspireren. Tevens begeleid je hen ontwikkelingsgericht om zowel hun persoonlijke doelstelling als de organisatiedoelstelling te behalen.

Teamcoaching
Een krachtig opererend team is meer dan de som van individuele medewerkers. Daarom leer je in deze opleiding hoe je je team kunt coachen naar een open en lerend systeem, waarbij men vanuit een gezamenlijk eigenaarschap werkt aan het behalen van organisatiedoelstelling. Je leert belemmerende teampatronen herkennen en bespreekbaar maken, en bouwen aan een succesvolle teamsamenwerking.

Begeleiden van duurzame veranderingen
Gedurende de opleiding werk je doelgericht toe naar het inzetten van jouw coachend leiderschap binnen de organisatie en krijg je praktische en concrete handvatten om veranderingen te verduurzamen.

 

De opleiding ‘Coachend leiderschap’ bestaat uit 4 blokken van 2 dagen, en is samengesteld uit de Cursus Coachingsvaardigheden (3 dagen) en de opleiding Teamcoaching voor managers (5 dagen).
De opleidingsbijeenkomsten worden afgewisseld met intervisie en praktijkopdrachten. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

Opleidingsblok 1: Versterken van persoonlijk leiderschap en vitaliteit (5 dagdelen)

 • Onderzoeken van persoonlijke drijfveren als manager
 • Schrijven van je persoonlijk leiderschapsstatuut vanuit een krachtige missie en visie op je leiderschap en vitaliteit
 • Inspireren vanuit je persoonlijke visie én de organisatievisie
 • De rollen van de manager en hun (on)mogelijkheden
 • De intensiteit van overdracht en tegenoverdracht tussen manager en medewerkers
 • Inzicht in je kwaliteiten, toegevoegde waarde en ineffectieve gewoontepatronen bij het begeleiden van veranderingsprocessen
 • Inzicht in de zes ontwikkelingsniveaus bij veranderingsprocessen en deze toepassen op het doorbreken van een eigen ineffectief gewoontepatroon

Opleidingsblok 2: Doelgericht werken aan teamontwikkeling (2 dagdelen)

 • De krachtenveldanalyse: meervoudig kijken naar een team binnen de organisatiecontext
 • De teamleden eigenaar maken van het veranderingsproces
 • Voorwaarden scheppen en verwachtingen managen
 • Van visie naar concrete teamdoelstellingen
 • Samenwerkingsvaardigheden: lerend feedback geven en ontvangen

Opleidingsblok 3: Coachen op eigenaarschap en veranderbereidheid (2 dagdelen)

 • Resultaatgericht coachen met persoonlijke leerdoelen
 • De (on)mogelijkheden van de manager als coach
 • De (weer)zin van weerstand en hoe hiermee om te gaan
 • Vergroten van bewustwording door vragen op de zes ontwikkelingsniveaus
 • Omgaan met eigenaarschap en verantwoordelijkheden

Opleidingsblok 4: Coachen onder de waterlijn (2 dagdelen)

 • Wanneer coach je ‘onder de waterlijn’?
 • Ombuigen van belemmerende overtuigingen
 • Weerstand en de signaalfunctie van emoties
 • Doelgericht aandacht geven aan emoties
 • De impact van non-verbale communicatie

Opleidingsblok 5: Bouwen aan een vitaal en lerend team (2 dagdelen)

 • Samenwerkingsvaardigheden: open onderhandelen en krachtige besluiten nemen
 • Teampatronen bespreekbaar maken en teamkracht versterken
 • Omgaan met emoties in het team
 • De valkuilen van de manager als teamcoach
 • Heldere samenwerkingsafspraken en taakverdeling op basis van kwaliteiten

Opleidingsblok 6: Eindpresentaties en oogsten van successen (2 dagdelen)

 • Praktijkpresentaties
 • Inzicht in veranderculturen
 • Reflectie op en uitdragen van eigen leiderschap
 • Vieren van successen
 • Diploma-uitreiking

Data, kosten en aanmelding

In-company
De opleiding wordt alleen als in-company gegeven. Vraag voor een in-company traject een vrijblijvend adviesgesprek aan met Jeroen van den Dikkenberg of Silvia Blankestijn.

Toetsing: eindverslag en eindpresentatie
In het eindverslag van de opleiding ‘Coachend leiderschap’

 • reflecteer je op jouw veranderingsproces naar coachend leiderschap;
 • evalueer je het veranderingsproces van je team en medewerkers en schrijf je een plan van aanpak voor het vervolgtraject om de gewenste verandering duurzaam te realiseren.

De belangrijkste inzichten uit je eindverslag presenteer je op de laatste opleidingsdag aan de groep. Wanneer je eindverslag is goedgekeurd ontvang je het certificaat ‘Coachend leiderschap’ van Blankestijn & Partners.

Groepsgrootte
De groep bestaat uit maximaal 12 deelnemers.

Kosten
De opleiding ‘Coachend leiderschap’ bestaat uit een intakegesprek, 4 opleidingsblokken van 2 dagen en diverse aanvullende opdrachten gebaseerd op blended learning.
De opleidingskosten bedragen  Dit is inclusief de handleiding van Blankestijn & Partners. De boeken en de eventuele overnachting betaal je zelf.

Aanmelden of contact
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jeroen van den Dikkenberg (opleidingscoördinator) of ir. Silvia Blankestijn (hoofdopleider):  0317 – 425134.

 

Erkenningen van Blankestijn & Partners

Onze opleidingen bieden erkende kwaliteit

Blankestijn & Partners wil uitmuntende coaches, trainers, intervisors en teamcoaches opleiden, die zich onderscheiden in kwaliteit, in vakmanschap en in hun impact op de groei en ontwikkeling van mensen, teams en/of organisaties.

Erkenningen, Certificeringen en PE-punten zijn een manier om de kwaliteit van onze opleidingen én van onze afgestudeerde coaches, trainers en teamcoaches te waarborgen. Daarom laten wij onze opleidingen en organisatie toetsen.


Gratis download

E-Book: Het Stermodel voor coaches, trainers en teamcoaches

Inzicht en werkvormen over de methodiek van het Stermodel

Download e-book
E-Book: Het Stermodel voor coaches, trainers en teamcoaches