Wat is een persoonlijk procestrainer?

Een persoonlijk procestrainer begeleidt verdiepende individuele ontwikkelingsprocessen in groepsverband.Verdiepend trainen bij persoonlijke veranderingsprocessen en leiderschapsontwikkeling
Een persoonlijk procestrainer begeleidt verdiepende individuele ontwikkelingsprocessen in groepsverband. Waar mensen persoonlijk uitgedaagd worden in het kader van organisatieverandering, kan een persoonlijk procestrainer helpen om het veranderingsproces te versnellen. Je kunt hierbij denken aan trainingen op het gebied van persoonlijk leiderschap, duurzame inzetbaarheid, leiderschapsontwikkeling, persoonlijke effectiviteit of loopbaanontwikkeling.

Trainen op de zes ontwikkelingsniveaus
Bij veranderingsprocessen in mensen en organisaties is sprake van een bovenstroom en een onderstroom. De bovenstroom is bijvoorbeeld dat in het nieuwe beleid van een organisatie is vastgesteld dat de professionals en managers ‘aan intervisie moeten gaan doen, om zich professioneel te blijven ontwikkelen’. Sommige professionals en managers gaan enthousiast aan de slag met intervisie en anderen ‘hebben hier geen tijd voor’ of ‘hebben geen problemen’.  De bovenstroom bestaat uit het zichtbare gedrag en het effect dat dit gedrag heeft op anderen.

Trainen met ziel en zakelijkheid 3: Persoonlijk procestrainer

NOBTRA-erkende opleiding

Verdiep je vakmanschap als vaardigheidstrainer, en leer coachend trainen in persoonlijke en leiderschapsontwikkeling.

Meer informatie

Trainen met ziel en zakelijkheid 3: Persoonlijk procestrainer

De onderstroom bestaat uit wat mensen denken, voelen en fysiek ervaren. En de diepe onderstroom gaat over wat mensen beweegt en wat ze werkelijk belangrijk vinden.
De onderstroom blijft heel vaak onbewust en onbesproken, maar heeft veel invloed op de bovenstroom. Zo kan het goed zijn dat mensen de intervisie spannend en bedreigend ervaren, dat ze bang zijn ‘om door de mand te vallen’, zich niet kwetsbaar willen opstellen ten opzichte van hun collega’s, fysiek een pantser van onaantastbaarheid optrekken, of dat mensen zin hebben in intervisie omdat het past bij hun kernwaarde ‘vakmanschap’.
Je vindt deze ontwikkelingsniveaus terug in mijn Stermodel:

De persoonlijk procestrainer geeft training op de bovenstroom én de onderstroom, en richt zich daarmee alle zes de niveaus van het Stermodel. Hierdoor is hij in staat om de wezenlijke belemmeringen in een veranderingsproces bij de kop te pakken én de deelnemers praktische handvatten mee te geven bij het vormgeven van de gewenste verandering.

Vier type trainers
Binnen Opleidingskunde, Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) en Blankestijn & Partners hanteren we een indeling in vier type trainers. Deze indeling plaatst de persoonlijk procestrainer binnen het brede trainersspeelveld.

 • De vakinhoudelijk trainer
  De vakinhoudelijk trainer is gericht op kennisoverdracht, met als doel dat de deelnemers deze kennis ook gaan toepassen in hun werkpraktijk.
 • De vaardigheidstrainer
  In een vaardigheidstraining leren deelnemers nieuwe vaardigheden en oefenen ze met nieuw gedrag binnen hun praktijksituaties. De trainer werkt op de bovenstroom, dus op het gedrag en omgevingsniveau van het Stermodel.
 • De persoonlijk procestrainer
  De persoonlijk procestrainer voegt het trainen op de onderstroom toe aan het palet van de vaardigheidstrainer, en traint op de zes ontwikkelingsniveaus.
 • De systemisch teamtrainer
  De teamtrainer heeft niet alleen te maken met de persoonlijke zes ontwikkelingsniveaus van de individuele deelnemers, maar ook met de collectieve zes ontwikkelingsniveaus van het systeem (het team en de organisatie) en de bijbehorende groepsdynamieken.

Verdiepend groepsleren
De persoonlijk procestrainer heeft bij uitstek toegevoegde waarde wanneer deelnemers voor een wezenlijk veranderingsproces staan, of wanneer een veranderingsproces binnen de organisatie (en dus bij de managers en medewerkers) stagneert.
Het voordeel van diepgaand leren in een groep is dat de deelnemers leren van elkaar, waardoor hun individuele ontwikkeling versnelt. Deelnemers kunnen elkaar stimuleren en uitdagen om te groeien. Maar meer nog zullen de groeithema’s van anderen resoneren bij zichzelf, waardoor ze hun belemmerende gewoontes sneller gaan herkennen en erkennen. Er ontstaat een leerklimaat waarin deelnemers intensief op zichzelf reflecteren en worden aangemoedigd om te experimenteren met het doorbreken van ineffectief gewoontegedrag.
Herkenning bij anderen en erkenning krijgen van elkaar, helpt om de eigen groeipijn te accepteren en vervolgens te transformeren.

 

Meer weten over dit onderwerp?

We hebben regelmatig nieuwe blogs, nieuws en tips.

Volg ons op social media

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Relevante artikelen


Onderwerpen

  Praat mee

  Om SPAM op mijn blog te voorkomen dien je eerst onderstaande in te vullen voordat je kunt reageren. Hopelijk blijf je geïnspireerd om je reactie te plaatsen!