Post-HBO opleiding Coachen met ziel en zakelijkheid

In deze Europees geaccrediteerde, Post-HBO register opleiding tot coach ontwikkel je coachingscompetenties op NOBCO EMCC practitioner niveau. Hierdoor kun mensen coachen in hun persoonlijk functioneren. Door je eigen persoonlijke ontwikkeling als coach geeft de opleiding je coaching extra impact.
Past deze opleiding bij jouw ambitie? Doe de test of vraag advies!

Opleiding tot coach persoonlijke en leiderschapsontwikkeling

 • Post-HBO opleiding Coachen met ziel en zakelijkheid

  NOBCO EMCC 2: Coachingstrajecten kernachtig en resultaatgericht begeleiden

  Resultaatgericht begeleiden van persoonlijke veranderingsprocessen

  Ben je op zoek naar een coachingsopleiding waarin je doelgericht leert coachen op zichtbare resultaten én verdiepend leert coachen om gewoontegedrag te doorbreken?
  Wil je als coach een verrijkend persoonlijk ontwikkelingstraject doorlopen én jezelf onderscheidend profileren op de coachingsmarkt?

  In de post-HBO registeropleiding Coachen met ziel en zakelijkheid

  • Ontwikkel je coachingscompetenties op EMCC-practitionerniveau
  • Leer je zeer uiteenlopende coachingsmethodieken op de zes ontwikkelingsniveaus
  • Werk je doelgericht aan je persoonlijke ontwikkeling als coach
  • Leer je een coachingstraject inbedden in de organisatiecontext

  Past deze opleiding bij jouw ambitie?

  Maak de test of vraag advies

  Wanneer je twijfelt of deze opleiding past bij jouw ervaring als coach of trainer, maak dan onze test met onderstaande link of vraag advies via info@BPopleidingen, tel. 0317-425134.

  Welke opleiding past bij jouw ambitie als coach e/o trainer?

  Past deze opleiding bij jouw ambitie?

  Kernpunten

  • 12 opleidingsdagen
  • literatuurstudie, leercoaching, intervisie
  • praktijkcoaching, positionering als coach
  • abonnement Coachlink en Het Coachhuis
  • Post-HBO diplomering als coach
  • Europees geaccrediteerde (EQA) opleiding

  Plaats en data
  Zeist 16 november 2017
  Zeist 5 april 2018
  In-company coachingsopleiding

  Wij kunnen deze Post-HBO geregistreerde coachingsopleiding ook bij u in de organisatie geven. Zo helpen wij u bouwen aan een coachpool met ziel en zakelijkheid.

 • Voor wie?

  Je wilt mensen met werkgerelateerde leer- en ontwikkelingsvragen coachen vanuit een niet-hiërarchische positie. Je wilt je coachingscompetenties vergroten en leren coachen op de zes ontwikkelingsniveaus.

  Toelating

  Toelating vindt plaats op basis van een intakegesprek, waarin tevens je persoonlijke leerdoelen voor de opleiding worden besproken.

  Toelatingscriteria:
  –           HBO/WO werk- en denkniveau en minimaal 3 jaar werkervaring;
  –           Inzicht in je sterke kanten en ontwikkelpunten als coach en de bereidheid om hieraan te werken;
  –           In tijden van grote persoonlijke druk is het niet verstandig om aan de opleiding deel te nemen.

  Gratis workshop Stermodel

  Maak kennis met het werkmodel van Blankestijn & Partners

  Wil je de werkwijze van Blankestijn & Partners ervaren? In onze gratis workshop maak je kennis met ons Stermodel van de zes ontwikkelingsniveaus, en krijg je alvast een voorproefje van onze werkwijze in de opleidingen.

  Gratis workshop Stermodel

  Gratis workshop Stermodel

  Mogelijke vervolgopleidingen

  • Vervolgopleiding Dieptecoaching
  • Opleiding Systemisch teamcoach / Systemisch teamtrainer
  • Post-HBO registeropleiding Trainen met ziel en zakelijkheid 2: Vaardigheidstrainer
 • Resultaat

  In de post-HBO registeropleiding Coachen met ziel en zakelijkheid leer je coachen op de zes ontwikkelingsniveaus (gedrag, omgeving, mentaal, emotioneel, fysiek en zingeving) op Europees practitionerniveau.

  • Je ontwikkelt je coachingscompetenties tot Europees (NOBCO-EMCC) practitionerniveau, gerelateerd aan het competentieprofiel ‘Coach met ziel en zakelijkheid’.
  • Je beheerst uiteenlopende coachingsmethodieken op de zes ontwikkelingsniveaus.
  • Je hebt je persoonlijk als coachingsinstrument versterkt.
  • Je kunt een coachingstraject inbedden in de organisatiecontext en toewerken naar zichtbare resultaten.
  • Je kunt jezelf als coach met ziel en zakelijkheid onderscheidend positioneren.
  • Je hebt twee coachees succesvol gecoacht.
  • Je bent als coach ingeschreven in het post-HBO register en hebt een Europees geaccrediteerd diploma ‘Coach met ziel en zakelijkheid’.

  Erkenningen opleiding Coachen met ziel en zakelijkheid

  NOBCO EMCC, Post HBO, CRKBO, CEDEO

  De opleiding Coachen met ziel en zakelijkheid is Post-HBO geregistreerd, NOBCO EMCC geaccrediteerd op Europees practitionerniveau, en ingeschreven in het Schoolleidersregister PO. Als opleidingsinstituut zijn wij CEDEO en CRKBO erkend.

  Europese NOBCO EMCC erkenning

  Erkenningen opleiding Coachen met ziel en zakelijkheid

 • Programma

  Het programma van de post-HBO registeropleiding Coachen met ziel en zakelijkheid is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

  • Blok 1: Coachen van ontwikkelingsprocessen
  • Blok 2: Non-directief coachen
  • Leercoaching
  • Blok 3: Directief coachen
  • Blok 4: Vergroten van emotionele intelligentie
  • Praktijkcoaching
  • Blok 5: Zingeving en mentale kracht
  • Blok 6: Gedragsverandering in de praktijk

  Uitgebreide inhoud opleiding Coachen met ziel en zakelijkheid

  Blok 1: Coachen van ontwikkelingsprocessen

  • Zicht op veranderprocessen vanuit de zes ontwikkelingsniveaus
  • Coaching binnen de organisatiecontext
  • Het kernkwadrantmodel van Ofman
  • Coachen op competentieontwikkeling
  • De betrokken helicopterview van de coach

  Blok 2: Non-directief coachen

  • Structureren met behulp van het coachingsmodel
  • Contact en afstemming in de coachingsrelatie
  • De kunst van het vragen stellen
  • Omgaan met verantwoordelijkheden
  • Van intake naar offerte

  E-book Het Stermodel voor coaches, trainers en teamcoaches

  Inzicht en werkvormen over de methodiek van het Stermodel

  Dit e-book van Silvia Blankestijn bevat praktische handvatten, duidelijke interventies, en werkvormen die je direct kunt toepassen. Je kunt het e-book gratis downloaden.

  Download e-book

  E-book Het Stermodel voor coaches, trainers en teamcoaches

  Blok 3: Directief coachen

  • De psychologie van confronteren
  • Ontwikkelingsgericht feedback geven
  • Gebruiken van de hier-en-nu-situatie
  • Provocatief coachen (door Adelka Vendl)
  • NLP-coachingstechnieken

  Blok 4: Vergroten van emotionele intelligentie

  • Emoties tijdens een veranderingsproces
  • Coachingsmethodieken op het emotionele niveau
  • Gestaltprincipes, zoals projectie, overdracht en tegenoverdracht
  • Lichaamsbewustzijn als hulpbron
  • Communiceren over gevoelens en behoeften

  Blok 5: Zingeving en mentale kracht

  • De persoonlijke missie van de coach
  • Mobiliseren van innerlijke drijfveren
  • De creatiespiraal: van wens naar resultaat
  • Empowerment: persoonlijke belemmeringen en krachtbronnen
  • Rationele Effectiviteitstraining (RET)

  Blok 6: Gedragsverandering in de praktijk

  • Transfer naar de werksituatie
  • Werken met rollenspelen
  • Bezieling in de dagelijkse praktijk
  • Oogsten en bestendigen van het resultaat
  • Evaluatie en afronding in de organisatie

  Leercoaching

  • Vier coachingsgesprekken gericht op eigen persoonlijke ontwikkeling als coach
  • Reflectieverslag
  Persoonlijke ontwikkeling van de coach

  • Inzicht in kernkwaliteiten en ontwikkelpunten
  • Leerdoelgericht werken aan eigen ontwikkeling
  • Vergroten van vitaliteit en persoonlijke kracht

  Coachen als vak

  • Eigen visie op coachen
  • Verkenning van de coachingsmarkt
  • Schrijven van eigen brochure/website-tekst

  Praktijkcoaching

  • Coachen van twee kandidaten
  • Drie keer e-mailsupervisie, inclusief feedback op praktijkverslag
  • Praktijkverslag
 • Aanpak

  De post-HBO registeropleiding Coachen met ziel en zakelijkheid duurt ongeveer 9 maanden en bestaat uit:

  • intakegesprek
  • zes trainingsblokken van twee dagen
  • literatuurstudie
  • leercoaching
  • zeven intervisiebijeenkomsten
  • praktijkopdrachten
  • praktijkcoaching
  • diplomering

  Intake
  Voorafgaand aan de opleiding schrijf je een motivatiebrief voor deelname aan de opleiding en stuur je je C.V. op. Op basis hiervan vindt een intakegesprek plaats, waarin wordt getoetst of je aan de toelatingscriteria voldoet.
  Tevens worden je persoonlijke leerdoelen geconcretiseerd en voorlopig vastgesteld. Deze vormen de eerste aanzet voor het Persoonlijk Ontwikkelplan (POP).

  Persoonlijke Ontwikkelingsplannen (POP’s) en competentieprofiel
  Aan de hand van het competentieprofiel Coach met ziel en zakelijkheid schrijf je twee keer een Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) waardoor je gericht werkt aan je competentieontwikkeling naar een vakbekwaam coach met ziel en zakelijkheid.
  Daarnaast formuleer je leerdoelen gericht op je persoonlijke ontwikkeling als coach. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de kwaliteitenbenadering en het kernkwadrantenmodel.

  Literatuurstudie
  Ter voorbereiding van elk trainingsblok lees je in de verplichte literatuur. Dit wordt aangestuurd in de voorbereidingsopdrachten. De literatuurlijst vind je onder ‘Praktische informatie’.
  Daarnaast kun je je abonnement op Coachlink gebruiken als kennisbank voor theorieën en methodieken op het gebied van coachen.

  Leercoaching
  Je volgt minimaal vier coachingsgesprekken gericht op de eigen persoonlijke ontwikkeling bij een coach van Blankestijn & Partners. Je kunt de leercoaching in tweetallen volgen; hierdoor word je niet alleen zelf gecoacht, maar kijk je ook op coachniveau mee tijdens de coaching van je mede-cursist.

  Zes tweedaagse trainingsblokken
  Tijdens de opleidingsdagen oefen je veelvuldig in de rol van coach en krijg je feedback op je sterke kanten en ontwikkelpunten. Je leert de theorie toepassen in de praktijk en ontwikkelt je eigen coachingsstijl.
  Door eigen belemmeringen en valkuilen in te brengen tijdens de oefensituaties werk je tevens aan je eigen persoonlijke ontwikkeling als coach.

  Ontwikkelingspunt.nl

  Gratis online toolbox voor coaches, trainers en managers

  Op onze gratis online toolbox, www.Ontwikkelingspunt.nl, vind je methodieken, theoretische bagage, tips en werkvormen voor coaches, trainers en managers.

  Ontwikkelingspunt.nl - online toolbox

  Ontwikkelingspunt.nl

  Praktijkopdrachten
  Na elk blok ontvang je een opdracht om de geleerde coachingsmethodieken toe te passen in de praktijk.

  Marktverkenningsopdracht
  Aan de hand van een gerichte praktijkopdracht verken je een gedeelte van de coachingsmarkt. Dit doe je onder andere door interviews met:

  1. een zelfstandige coach;
  2. een P&O-er die regelmatig een coach inzet voor de begeleiding van zijn medewerkers;
  3. iemand die zelf een coachingstraject heeft gevolgd.

  De resultaten van de marktverkenning worden vastgelegd in een kort verslag en besproken in de intervisiegroep.

  Intervisie
  De intervisiegroepen komen in totaal zeven keer bij elkaar. De bijeenkomsten zijn gericht op het concretiseren van de POP’s, elkaar ondersteunen bij de gewenste competentieontwikkeling en bespreken van de praktijkopdrachten in het kader van coachen als vak. Tevens oefen je je coachingsvaardigheden en maak je kennis met verschillende intervisiemethodieken.

  Schrijven van eigen brochure/website-tekst
  Je schrijft een brochure voor je eigen coachingspraktijk. Ter ondersteuning van deze opdracht krijg je praktische aanwijzingen voor het schrijven van een brochuretekst. De teksten worden besproken in de intervisiegroep en uitgedeeld op de laatste opleidingsdag.

  Praktijkcoaching
  Je begeleidt twee coachingskandidaten in de praktijk. Een coachingstraject bestaat uit minimaal vijf gesprekken van een uur. Je kunt een beroep doen op de opleidingscoördinator voor e-mailsupervisie. Van deze gesprekken wordt een verslag gemaakt, welke moet voldoen aan de gestelde criteria.

  Diploma
  Voor het ontvangen van het post-HBO registerdiploma Coach met ziel en zakelijkheid voldoe je aan de volgende criteria:

  • Je bent alle opleidingsdagen en intervisiebijeenkomsten aanwezig geweest (je mag 1 opleidingsdag en 1 keer intervisie afwezig zijn) en hebt een actieve bijdrage geleverd;
  • Je persoonlijke reflectieverslagen en praktijkverslagen zijn voldoende beoordeeld.

   

 • Praktische informatie

  In-company en data open-opleiding
  De opleiding wordt als open-inschrijving en in-company gegeven. De data van de open-opleiding vind je in het datumoverzicht, en deels ook in de nieuwsbrief. Vraag voor een in-company traject een vrijblijvend adviesgesprek aan met hoofdopleider en Trainer van het Jaar 2015-16 Silvia Blankestijn.

  Aanmelding
  Je meldt je aan door middel van het aanmeldingsformulier op onze website: www.BPopleidingen.nl  De definitieve toelating vindt plaats na een intakegesprek met de opleidingscoördinator, waarin tevens je persoonlijke leerdoelen als trainer worden besproken.

  Kosten
  De opleidingskosten van de post-HBO registeropleiding Coachen met ziel en zakelijkheid bedragen, inclusief handleidingen van Blankestijn & Partner en een jaarabonnement op Coachlink en op Het Coachhuis, € 3.550,- en de accommodatiekosten € 750,-. De boeken en eventuele overnachting betaal je zelf. De kosten voor het post-HBO registerexamen en je NOBCO-erkende diploma zijn € 1.250,-.
  In verband met onze CRKBO-erkenning is deze trainersopleiding vrijgesteld van BTW.
  Kortingsregeling:
  Wanneer je je meteen inschrijft voor 2 opleidingen ontvang je 5 % korting op het opleidingsgeld. Bij gelijktijdig inschrijven voor 3 opleidingen ontvang je 7 % korting op het opleidingsgeld.

  Startdata opleidingen en maandelijkse inspiratie

  Abonneer je op onze nieuwsbrief

  Wil je op de hoogte blijven van de nieuwe startdata van onze opleidingen, en maandelijks een inspirerend artikel ontvangen over coachen, trainen, teamcoachen of coachend leiderschap? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief!

  Abonneer je op de nieuwsbrief van Blankestijn & Partners

  Startdata opleidingen en maandelijkse inspiratie

  Tijdsinvestering en groepsgrootte
  Deze coachingsopleiding start minimaal twee keer per jaar. De blokken vinden eens per maand plaats. Tussen de blokken moet je rekening houden met 16 – 20 uur voor literatuurstudie, leercoaching, intervisie, praktijkopdrachten en praktijkcoaching. De leercoaching start na blok 1 en de praktijkcoaching na blok 4. De totale opleiding duurt ongeveer 9 maanden.

Ervaringen van cursisten

Meer ervaringen

Gratis download

Verdiepende methodieken

Inzicht en werkvormen over de methodiek van het Stermodel

Download e-book
Verdiepende methodieken