Opleiding Teamcoaching voor managers

Professionele en persoonlijke ontwikkeling voor managers en HRM-professionals. Je krijgt praktische handvatten en verdiepende inzichten om je team te coachen naar een volgend niveau in teamsamenwerking.

Teamontwikkeling, groepsdynamica en systemisch teamcoachen

 • Opleiding Teamcoaching voor managers

  Coachend begeleiden van groepsdynamica en systemische wetmatigheden in teams

  Het coachen van een team waar je zelf als manager onderdeel van uitmaakt, binnen het grotere systeem van de organisatie, is geen sinecure. Om de groepsdynamieken te begeleiden naar samen leren en ontwikkelen, heb je zowel inzicht nodig in teamontwikkeling en systemische wetmatigheden, als praktische tools en handvatten om hiermee om te gaan. Daarnaast vraagt het van jou als manager de bereidheid om jouw houding en gedrag binnen de groepsdynamiek van het team- en organisatiesysteem diepgaand te onderzoeken.
  In de opleiding ‘Teamcoaching voor managers’ krijg je inzicht in teamontwikkeling, groepsdynamica en systemische wetmatigheden binnen teams en organisaties. Je krijgt praktische handvatten om je team resultaatgericht en empathisch te coachen. Je leert zowel boven de waterlijn coachen op zichtbare gedragsverandering en meetbare resultaten, als onder de waterlijn op emoties en overtuigingen die de gewenste verandering in de weg staan.
  Gedurende de opleiding pas je het geleerde direct toe in je eigen praktijksituatie aan de hand van concrete en uitdagende praktijkopdrachten.

  Plaats en data
  Wolfheze 6 november 2017
 • Voor wie?

  Voor managers, HRM-professionals en P&O-adviseurs die

  • Uitgedaagd willen worden om hun rol als teamcoach te versterken op basis van systemisch zelfonderzoek
  • Op zoek zijn naar kennis en inzicht in groepsdynamica, teamontwikkeling en systemisch kijken naar teams en organisaties
  • Zich professioneel willen ontwikkelen door het vergroten van teamcoachingscompetenties op de zes ontwikkelingsniveaus
 • Resultaat

  Na het volgen van de opleiding ‘Teamcoaching voor managers’ kun je

  • Een heldere teamanalyse maken van het team binnen de organisatiecontext;
  • Teams begeleiden vanuit jouw bezieling en kwaliteiten, en door effectief om te gaan met je valkuilen en belemmerende gewoontes
  • Ineffectief teamgedrag (gedrag en omgeving) en de onderliggende patronen (mentaal, emotioneel, fysiek en zingeving) bespreekbaar maken en de veranderbereidheid vergroten;
  • Je teamcoaching afstemmen op het ontwikkelingsniveau van het team.
 • Programma

  De opleiding ‘Teamcoaching voor managers’ bestaat uit 5 losse opleidingsdagen, afgewisseld met intervisie en praktijkopdrachten. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

  Opleidingsdag 1: De manager als teamcoach

  • De rollen van de manager en voorwaarden voor de rol van de teamcoach
  • De krachtenveldanalyse: meervoudig kijken naar een team binnen de organisatiecontext
  • Motiverend communiceren over de gewenste teamverandering en resultaten
  • De teamleden eigenaar maken van het veranderingsproces
  • De leerdoelen van het team versus de individuele leerdoelen
  • Bouwen aan een inspirerende teamvisie

  Opleidingsdag 2: De bovenstroom van veranderingsprocessen begeleiden in M1-teams

  • Eigen maken van de grondprincipes van teamcoaching
  • Herkennen van M1-teams
  • Team en persoonlijke leerdoelen vertalen naar veranderaanpak voor het team
  • Veel voorkomende dilemma’s en aandachtspunten voor het coachen van M1-teams
  • De kwaliteiten van de teamleden benutten bij taak- en functieverdeling en onderlinge samenwerking
  • Bouwen aan een lerend team; feedback geven en ontvangen

  Opleidingsdag 3: De leiderschapsontwikkeling van de manager

  • De voorbeeldfunctie van de manager
  • Hoe ga jij om met veranderingen? Verdiepende inzichten in persoonlijke veranderingsprocessen
  • Persoonlijke kwaliteiten, stokpaardjes en valkuilen als teamcoach
  • Omgaan met eigen emoties en overtuigingen
  • Eigen inspiratie en drijfveren concretiseren en uitdragen
  • De macht van de manager versus het eigenaarschap van de teamleden

  Opleidingsdag 4: De onderstroom van veranderingsprocessen begeleiden in M2-teams

  • Herkennen van M2-teams
  • Veel voorkomende dilemma’s en aandachtspunten voor het coachen van M2-teams
  • Omgaan met emoties in het team vanuit de 4 stappen van Geweldloze communicatie
  • Bespreekbaar maken van belemmerende overtuigingen en hun invloed op het teamfunctioneren
  • Vergroten van overlegvaardigheden: besluitvorming vanuit verschillende belangen
  • Vergroten van conflictvaardigheden: respectvol de confrontatie met elkaar aangaan

  Opleidingsdag 5: Supervisie over uitdagende praktijkcasuïstiek

  • De zin van weerstand in veranderingsprocessen
  • Weerstand ombuigen naar pro-actieve veranderbereidheid
  • Omgaan met eigen ‘rode knoppen’, ergenissen en oordelen’
  • Borgen en verduurzamen van verandering binnen team en organisatie
  • Praktijkpresentaties over het coachen van de teamontwikkeling in eigen team
  • Oogsten van eigen leerresultaten
 • Aanpak

  Blended Learning

  De aanpak van deze opleiding is erop gericht

  • Je kennis en inzicht in groepsdynamica, organisatie- en persoonlijke ontwikkeling te verdiepen;
  • Je coachingscompetenties te versterken en je grenzen te verleggen buiten je comfortzone;
  • Intens te werken aan je persoonlijke ontwikkeling als teamcoach door het onderzoeken van je ineffectieve patronen en het versterken van je eigenheid en kwaliteiten;
  • Je kennis en vaardigheden direct toe te passen op het coachen van je eigen team.

  Door middel van blended learning en opdrachten op maat voor jouw persoonlijke leerdoelen helpen we je om het maximale leerrendement uit deze opleiding te halen.

  Voorbereiding
  Aan de hand van een reflectieopdracht bepaal je je professionele en persoonlijke leerdoelen voor de opleiding.

  Vijf opleidingsdagen
  De opleiding bestaat uit vijf losse dagen, die maandelijks plaatsvinden. De werkwijze is vooral gericht op ervarend leren: leren door veelvuldig te oefenen in de rol van teamcoach aan de hand van herkenbare praktijkcasuïstiek. Verdiepende vragen die uitdagen tot zelfreflectie, een confronterende maar liefdevolle spiegel, praktische handvatten, inbedding in theoretische kaders, oefenen met nieuwe competenties en oog voor de organisatiecontext zijn hierbij kenmerkend voor onze werkwijze.

  Vier praktijkopdrachten
  De vier praktijkopdrachten zorgen ervoor dat je gericht aan de slag gaat met het coachen van je team. De opdrachten sluiten direct aan bij de thematiek die behandeld is in een opleidingsdag, bieden structuur om het geleerde toe te passen op een concrete ontwikkelingsdoelstelling van jouw team en geven reflectievragen om het effect van je eigen handelen op het teamleren te onderzoeken.

  Vier intervisiebijeenkomsten
  In een intervisiegroep van drie tot vijf personen ondersteun je elkaar bij de uitwerking van de praktijkopdrachten en bij de uitdagingen die je tegenkomt in het coachen van je team. De bijeenkomsten worden online aangestuurd door Blankestijn & Partners en zijn onder andere gericht op het verdiepen van de teamanalyse, het resultaatgericht en motiverend opstarten van een veranderingsproces binnen je team, bespreken van teamkracht en teampatronen, versterken van je eigen leiderschapsrol bij de teamverandering.

  Toetsing: eindverslag en eindpresentatie
  In het eindverslag van de opleiding

  • reflecteer je op jouw teamcoaching van je eigen team, en beschrijf je je professionele en persoonlijke groei en leerpunten;
  • evalueer je de ontwikkelingsstappen van je team en schrijf je een plan van aanpak voor het vervolgtraject om de gewenste verandering duurzaam te realiseren.

  De belangrijkste inzichten uit je eindverslag presenteer je op de laatste opleidingsdag aan de groep. Wanneer je eindverslag is goedgekeurd ontvang je het certificaat ‘Teamcoaching voor managers’ van Blankestijn & Partners.

 • Praktische informatie

  Open-inschrijving en in-company
  De opleiding wordt als open-inschrijving en in-company gegeven. De data van de open-opleiding vind je in het datumoverzicht, en deels ook in de nieuwsbrief. Vraag voor een in-company traject een vrijblijvend adviesgesprek aan met Jeroen van den Dikkenberg of Silvia Blankestijn.

  Groepsgrootte
  De groep bestaat uit maximaal 10 deelnemers.

  Kosten
  De opleiding ‘Teamcoaching voor managers’ bestaat uit vijf opleidingsdagen en diverse aanvullende opdrachten gebaseerd op blended learning.
  De opleidingskosten, inclusief handleidingen van Blankestijn & Partner, bedragen € 1.650,- en de accommodatiekosten € 275,-. De boeken en eventuele overnachting betaal je zelf.

Gratis download

Verdiepende methodieken

Inzicht en werkvormen over de methodiek van het Stermodel

Download e-book
Verdiepende methodieken